Lid worden van de coöperatie

Deelname

Het is mogelijk lid te worden van de Coöperatie te worden. Dit kan door een of meer deelnemer certificaten te kopen tot en maximum van 250 stuks.

Stemrecht

Lidmaatschap van de coöperatie betekent het recht om mee te stemmen op de algemene leden vergadering. Ongeacht het aantal ledencertificaten heeft een leden het recht van een (1) stem. Het stemrecht is dus onafhankelijk vaan het aantal certificaten.

Winstdeling

Het aandeel van de winst deling is daarentegen wel evenredig met de het aantal lidcertificaten.