Energie Coöperatie Westerveld

Waarom

Afgezien van de heel verontrustende gevolgen voor onze planeet van global warming, waarvan de uitstoot van CO2 door mensen als een belangrijke oorzaak wordt gezien, zijn er ook andere aspecten verbonden aan het gebruik van fossiele brandstoffen. De voorraden olie, kolen en gas zijn eindig, de winning wordt steeds duurder en voordat de generaties na ons de schaarste ervan ervaren zouden we omgeschakeld moeten zin op andere, duurzame vormen van energie.

Hoe

Er komt elk moment duizenden maal meer zonne-energie op planeet aarde aan in de vorm van warmte en licht dan dat wij verbruiken. Het probleem van zonne-energie is dat deze niet altijd beschikbaar is op de tijden dat energie gebruikt wordt. Dit geldt voor de dag en nacht tijden, zowel als voor de zomer – winter cyclus. Er is dus een grote uitdaging om rendabele methoden te ontwikkelen waarbij energie kan worden opgeslagen voor een etmaal en voor duur van seizoenen’

Wat

De E.C.W. wil met innovatieve techniek duurzame energie produceren, opslaan en distribueren mogelijk maken. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van deelorganisaties van E.C.W. ThuysGas en ThuysStroom.
Ons doel is om de gemeente Westerveld tegen 2030 energie onafhankelijk te laten zijn. Door sommigen wordt die vertaalt als of het netwerk kan worden door geknipt, maar dat is zeker niet de bedoeling. Anders gezegd, het doel is minstens zoveel duurzame energie te produceren als de gehele gemeente Westerveld  direct en indirect verbruikt. Dus ook de energie benodigd voor uw in Japan gemaakte auto of de vliegvakantie naar de Caraïben wordt geproduceerd.

ThuysGas

ThuysGas is het onderdeel van de coöperatie dat zich bezig houdt met de productie van groen gas.

Van biomassa kan op hoofdzakelijk twee manieren biogas worden opgewekt.

  • Daar is eerst de biologische methode vergisting wat middels een kolonie bacteriën de biomassa omzet in  een mengsel van voornamelijk methaan en CO2. Er zijn technieken die door waterstof toe te voegen, de CO2 ook omzet in methaan.
  • Een andere methode is chemische methode vergassen, waarbij complexere koolwaterstof moleculen worden afgebroken in methaan.

Het gasmengsel wat op deze manier verkregen wordt wordt biogas genoemd en door het op te waarderen waardoor het dezelfde samenstelling krijgt als het gas wat u van uw netwerkbeheerder krijgt mag het groen gas worden genoemd.

De keuze van een van beide methoden hangt voornamelijk af van de vorm waarin de biomassa wordt aangevoerd. Bij “zachte” biomassa als bermgras, restafval van land- en tuinbouw, mest, rioolslib ligt het voor de hand om dit te vergisten. Bij “harde” biomassa zoals resthout uit een bos zal de keuze op vergassing vallen.

 

Energie Blog

Open bedrijven dag 2018

Zaterdag 3 en zondag 4 november was het weer Bedrijvendagen in Westerveld. Dit keer in Frederiksoord bij de maatschappij van weldadigheid. Een knots van een reuzenrad stond buiten om gebruikers rond te draaien met hoog uitzicht over de omgeving. Voor ons als energie coöperatie leverde deze gebeurtenis een paar goede contacten op. Hieronder een sfeer …

Gasunie thema dag Groen Gas

Op 31 oktober(Halloween) heeft de Gasunie een dag georganiseerd gewijd aan groen gas productie. Een scala aan onderwerpen kwam aan de orde beginnend met de uitdagingen, de markt, certificering, subsidiëring en financiering. Na de presentatie van een praktijk case ging het gezelschap uiteen in plenaire sessies waarbij de diepte van diverse vergisting- en vergassing technieken …

Groen gas Tender RVB

Vrijdag 26 oktober was ThuysGas present op een voorlichting op het ministerie van Financiën in Den Haag voor een Europese aanbesteding voor groen gas van de Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB). De RVB, verantwoordelijk van allerlei rijksgebouwen zoals, ministeries, belastingkantoren, defensie en nog veel meer verbruikt op dit moment op jaar basis 100 miljoen Nm3 aardgas. …